top of page

Zolvium ohjelmiston käyttöehdot

 

  1. Käyttöoikeuden kohde

Zolvium Ohjelmistolla - luodaan ja ylläpidetään pienen yrityksen tietoja, kuten asiakkaita, laskutusta, tuotteita ja muita yrityksen toimintaan liittyviä tietoja.

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Ohjelmistoa toimittavan CRM Finland Oy:n (”Toimittaja”) ja yrityksen käyttäjän (”Käyttäjä”) välillä Ohjelmiston tietojen ja ominaisuuksien käyttämiseen.

Kirjautuessaan Ohjelmistoon tai käyttäessään Ohjelmistoa, Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kokonaisuudessaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. 

Käyttäjän tulee hyväksyä ne yritystään sitovaksi voidakseen käyttää Ohjelmistoa. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan Ohjelmiston käyttöön.

2. Palvelun ylläpitäjän ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

CRM Finland Oy

Y-tunnus: 2488659-8

Osoite: Klariksentie 3 C 53, 02250, Espoo

3. Käyttöoikeus

Ohjelmiston Käyttäjäksi voi rekisteröityä ainoastaan luonnollinen henkilö. Kirjautumista vaativan Ohjelmiston moduulien käyttöoikeus on yrityskohtainen, eikä sitä saa luovuttaa muille osapuolille.

Toimittaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä Käyttäjän rekisteröintiä. Käyttäjä saa käyttää Ohjelmistoa vain näitä käyttöehtoja noudattamalla.

Kaikki Ohjelmiston käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kuuluvat Toimittajalle. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida Ohjelmistoa tai sen toimintatapaa millään tavalla tai missään muodossa eikä kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa Ohjelmistoa.

 

4. Rekisteröityminen ja tietojen poistaminen

Ohjelmiston käyttö edellyttää Käyttäjän rekisteröitymistä ja käyttöehtojen hyväksymistä.

Käyttäjä voi pyytää tietojensa poistamista Ohjelmistosta lopettaessaan Ohjelmiston käytön tekemällä pyyntö Ohjelmiston PALAUTE kanavan kautta.

Käyttöehdot sitovat Käyttäjää kaikissa tapauksissa niin kauan, kuin tämä käyttää Ohjelmistoa.

5. Henkilötietojen käyttö

Palveluun tallennettujen henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii GoFastRapid Oy (Toimittaja). Kulloinkin voimassa olevan tietosuojan ja henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaiset tarkastuspyynnöt ja tiedon korjaamista koskevat pyynnöt tehdään Ohjelmiston PALAUTE toiminnon kautta.

Voimassaolevan tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan rekisteröidyllä on tietosuojaselosteen mukaiset oikeudet. Ohjelmistoon tallennetaan käyttöoikeuden luonnin yhteydessä kysytyt tiedot.

6. Käyttäjän vastuut

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan kirjautumistietojensa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta kirjautumistiedoillaan tapahtuneesta Ohjelmiston käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista. Mikäli Käyttäjä epäilee omien tietojensa joutuneen ulkopuolisen haltuun, on hänen välittömästi otettava yhteyttä Ohjelmiston Toimittajaan, joko puhelimitse +358 40 777 2361 tai sähköpostilla admin@gofastrapid.com.

Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Käyttäjä vastaa siitä, ettei lähetä mitään epäasiallista aineistoa ja että hänen Ohjelmiston käyttönsä on lain ja hyvän tavan mukaista eikä loukkaa muiden oikeutta.

7. Toimittajan vastuut

Toimittaja ylläpitää Ohjelmistoa ja kehittää sitä lisäämällä siihen tarvittaessa uusia ominaisuuksia. Ominaisuuksien kehittämisestä päättää Toimittaja.

Toimittajalla on oikeus poistaa Ohjelmiston käyttöoikeus, mikäli ohjelmistoa käytetään epäasiallisesti tai Toimittajalla on perusteltua syytä epäillä, että Ohjelmistoa käytetään hyvän tavan ja Suomen lain vastaisesti.

Toimittajalla on oikeus muuttaa Ohjelmiston sisältöä, toimintaa ja käytettävyyttä Ohjelmiston parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita ja neuvoja ei ole tarkoitettu juridisiksi tai muutoinkaanToimittajaa sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi ja neuvoiksi. Niiden perusteella ei voi esittää Toimittajaa kohtaan vaatimuksia.

Toimittaja ei vastaa Käyttäjille Ohjelmiston mahdollisesti sisältämistä virheistä, puutteista tai Ohjelmiston käytön aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista.

Toimittaja ei takaa Ohjelmiston keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa.

8. Tietoturva

Toimittaja järjestää Ohjelmiston tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla.

Palvelun tietosisältö on tallennettu Amazon S3 alustalle. Toimittaja ei takaa sitä, että Ohjelmiston tietoja ei tallennettaisi EU:n ulkopuollelle, kuten USA:ssa sijaitseville palvelimille. Toimittaja ei myöskään takaa sitä, että Ohjelmistosta lähtevät sähköpostit tallentuvat ainoastaan EU:n alueelle.

10. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin Käyttöehtoihin liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti Toimittajan ja Käyttäjän välisissä neuvotteluissa. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riitaisuudet Espoon käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaisesti.

bottom of page