• Juhani Lamminmaki

Mitä CRM järjestelmällä voi tavoitella

Kun CRM järjestelmää hankitaan, omat tarpeet ja syyt CRM ratkaisun hankkimiseksi on syytä selvittää kunnolla. Kun omia tarpeita selvitetään, melko usein syntyy luettelo, jossa kuvataan erilaisia toimintoja, mitä järjestelmällä tulee voida tehdä. Toiminnallisen vaatimusten kuvaaminen on sinällänsä aivan oikein. Niitä tarvitaan, jotta järjestelmään syntyy asiakasrajapinnasta dataa. Kuitenkin CRM ratkaisuun investoiminen tarjoaa myös muita tavoitteita kuin ”kätevä” käyttöliittymä.

CRM ratkaisu antaa mahdollisuuden muuttaa ja ohjata omia toimintamalleja ja toimintatapoja myös liiketoiminnan näkökulmasta. Entäpä jos CRM ratkaisulla tavoiteltaisiin (ja ohjattaisiin) esim. seuraavanlaisia muutoksia.

  • Hävittyjen kauppojen määrän pienentäminen vaikkapa 5%:lla. Jos siis kauppojen clousaus suhde on 20% (tyypillinen luku b2b toimialoilta), tarkoittaisi tuo tavoite 4 uutta asiakasta jokaista sataa tehtyä tarjousta kohden. Mitä 4 uutta asiakasta yrityksellesi merkitsee? Mikä on neljän uuden asiakkuuden arvo seuraavien vuosien aikana?

  • Asiakaspoistuman vähentäminen 5%:lla. Nykyisestä asiakaskunnasta poistuu aina asiakkaita erilaisista syistä. CRM ratkaisun avulla on mahdollista vähentää poistumaa. Mitä tarkoittaisi yritykselle, jos asiakaspoistuma vähenee 5%:a?

Edellä mainittuihin tavoitteisiin voi päästä käyttämällä CRM järjestelmän tietoja hyväksi.Mikäli haluat tietää, miten em. tavoitteisiin voisi päästä, ota yhteyttä.