• Juhani Lamminmaki

Mistä niitä avainasiakkaita oikein saa?


Avainasiakkaat ovat kaikkein hankalimpia ja kalliimpia hankkia, mutta ne ovat yrityksen tulevaisuuden kannalta kaikkein tärkeimpiä. Avainasiakkuus tehdään ajan kanssa kovalla työllä.

He ovat yleensä asiakkaita, jotka eivät osta hinnalla, vaan muista syistä, kuten laatu, asiakaspalvelu, toimitusten varmuus jne. Nämä asiakkaat eivät harrasta sopimusshoppailua. He ovat lojaaleja ja heihin voi luottaa. He muistuttavat enemmänkin yhteistyökumppaneita kuin perinteisiä asiakkaita. Nämä asiakkaat ovat luomassa tai jo onnistuneet luomaan itsestään brändin.


Avainasiakkaita tulee asiakkuuden hoitomallissa käsitellä yhteistyötänne vastaavalla tavalla. Sen lisäksi, että Avainasiakkaita tulee tavata riittävän usein, tapaamisten tulee sisältää oikeaa substanssia, jonka tavoitteena on syventää ja laajentaa asiakkuutta. Avainasiakkuuksien hoitaminen vaatii aina myös yrityksen ylimmän johdon osallistumista ja usein myös asiakkuuden johtamista.


Tämän kategorian asiakkaita tarvitaan lisää yrityksen kasvuun. Potentiaalisia uusasiakaskohteita hankitaan profiloimalla asiakas ja käyttämällä apuna rekisteritoimittajien asiakastietoja.

Miten CRM voi auttaa?

Asiakkuuksien hoitaminen on systemaattista työtä. Avain

asiakkaiden asiakkuudenhoitomalli pitää tehdä ja hoitomallin vaativat aktiviteetit tulee mallintaa CRM järjestelmään. Kun suunnitellut aktiviteetit on tallennettu järjestelmään on helppo tehdä toteutus. Pelkkä suunnitelma kun ei johda mihinkään.