HYÖTYJÄ ASIAKKUUDEN HALLINNASTA

ASIAKKUUDENHALLINNAN  ASIANTUNTIJA

CRM Finland Oy on pk sektorille keskittynyt asiakkuudenhallinnan asiantuntijaorganisaatio. Useiden vuosien työn tuloksena, olemme kasvattaneet asiakkuudenhallinnan osaamisen pääoman, jota tarjoamme asiakkaidemme käyttöön. 

 

Päätoiminta-alueemme ovat webCRM järjestelmien mukauttaminen asiakkaan toimintaan sopivaksi, järjestelmien liittäminen muihin pilvipohjaisiin ohjelmistoihin, käytön koulutus ja asiakastuki.

 

CRM Finland Oy toimii webCRM A/S yhtiön suomalaisena yhteistyökumppanina. 

 

webCRM asakkuudenhallintaan.
webCRM Finland toimii suomessa asiakkuudenhallinnan asiantuntijana.

webCRM FINLAND

Uskomme siihen, että ymmärtämällä liiketoiminta ja yhdistämällä ymmärrys moderneihin pilvipohjaisiin ohjelmistoihin autamme monia yrityksiä menestymään.

Kuuntelemme asiakasta niin, että ymmärrämme heidän asiakkuudenhallinnan tarpeensa.

Autamme asiakkaitamme saavuttamaan asiakkuudenhallinnan tavoitteet systemaattisella toiminnalla ja yhdistämällä pilvipalveluja kokonaisuudeksi.

webCRM järjestelmän käyttöönotto

Pienen järjestelmän käyttöönotto

Silloin kun ollaan hankkimassa ensimmäistä CRM ratkaisua pienelle tiimille, voidaan järjestelmän ja prosessien käyttöönotto tehdä hyvin nopeasti. Riippuen käyttöönotettavista prosesseista, saadaan järjestelmä usein hyötykäyttöön yhdessä päivässä.

 

Tämä edellyttää, että yritys tuntee omat tarpeensa ja tavoitteensa, jotka pienessä ympäristössä ovat usein selkeitä.

Tavanomaisesti käyttöönottoon riittää järjestelmän kevyt mukauttaminen ja koulutus.

webCRM järjestelmän käyttöönotto CRM Finland Oy
CRM Finland Oy asiakkuudenhallintaan

CRM järjestelmän ohjattu käyttöönotto

Myynti tuo yritykselle liikevaihdon, CRM on heille tärkeä

webCRM järjestelmän ohjattu käyttöönotto sisältää sekä johdon, että myynnin workshopit, joiden tavoitteena on asettaa tulevalle webCRM ratkaisulle mitattavissa olevat tavoitteet ja ohjata järjestelmän mukauttamista ja raportointia.

Tavoitteiden asetanta liiketoiminnan näkökulamasta on oleellista, koska asiakkuudenhallinnan prosesseilla tavoittellaan yritykselle sen itse asettamia hyötyjä. Jollekin hyöty voi olla kannattavuuden kasvu, joillekin asiakasmäärien kasvu.