webCRM järjestelmän ohjattu käyttöönotto

Johdon CRM workshop

Johdon toiminnalla on suuri merkitys asiakkudenhallinnan onnistumiseen

Asiakkuudenhallinnan tavoitteet liiketoiminnan ja johdon näkökulmasta ovat oleellinen osa arvioitaessa omia toimintatapoja ja niihin tarvittavia muutoksia.

Tässä workshopissa asetetaan tavoitteet asiakkuudenhallinnan, kuten esim. liiketoiminnan strategian muuntaminen asiakkuudenhallinan ja myynnin strategiaksi. Myynnin toimintatavat ja parhaat käytännöt. Omien asiakkuuksien syvällinen ymmärtäminen ja segmentointi, sekä yrityksen asettamat mitattavat tavoitteet kullekin asiakasryhmälle.

Yrityksen johdon rooli ja tehtävät asiakkuudenhallinnan kehitystyössä. Asiakkuudenhalllinnan arvon ymmärtäminen ja sen kehittäminen ja kehittyminen tulevaisuudessa.

Myynnin CRM workshop

Myynti tuo yritykselle liikevaihdon, CRM on heille tärkeä

Myynti tuo yritykselle rahan sisään. Asiakkuudenhallinnan tavoitteet myynnille ja myyjille tulee olla sopusoinnussa yrityksen tavoitteiden kanssa.

Tässä workshopissa määritellään myynnin tavoitteet CRM ratkaisulle, kuten esim. uusien asiakkuuksien määrän kasvu, nykyisten asiakkuuksien pitäminen, tarjousten konversiosuhteiden parantaminen jne.

Workshopin tuloksena on selkeät toimintavat myynnille ja myynnin johdolle sekä tarvittavat KPI mittarit.

webCRM konfigurointi

CRM ratkaisu on oman liiketoiminnan näköinen

CRM ratkaisu mukautetaan sellaiseksi, että siellä näkyy oma liiketoiminta. Tietosisältö on mukautettu sellaiseksi, mitä yrityksen liiketoiminta edellyttää, järjestelmässä on sellaiset toiminnot, joita helppokäyttöisyys edellyttää.

Johdon on helppo seurata asiakkuuksia ja toimintaa asiakaskohtaisesti sovitettujen kaavioiden ja raporttien avulla.

Järjestelmään tuodaan asiakkaan käytettävissä oleva data. Olivatpa ne sitten yritystietoja, vanhoja tarjouksia, asiakkaiden kanssa käytyjä keskusteluja ja niiden muistioita jne.

Tästä lähtökohdasta on helppo lähetä eteenpäin.

webCRM koulutus

Vastaamme kysymykseen: Miten tätä nyt sitten käytetään?

Käyttäjien koulutus on oleellinen osa käyttöönottoa. Yrityksen saamat hyödyt ovat suoraan verrannollisia järjestelmästä saatavaan tietoon. Tiedolla johtaminen, edellyttää tiedon oikellisuutta. Liittyypä johtaminen sitten myyjän omaan asiakkuuden johtamiseen tai yrityksen  toiminnan johtamiseen.

Käyttäjäkoulutuksessa koulutettavat saavat hyvän käsityksen siitä, mihin kaikkeen järjestelmää käytetään, miten käytetään ja miksi.

Asiakkaan itsensä valitsemat toimintaprosessit ovat koulutuksen pohja.