webCRM järjestelmän ohjattu käyttöönotto

Johdon CRM workshop

Johdon toiminnalla on suuri merkitys asiakkudenhallinnan onnistumiseen

Asiakkuudenhallinnan tavoitteet liiketoiminnan ja johdon näkökulamasta ovat oleellinen osa arvioitaessa omia toimintatapoja ja niihin tarvittavia muutoksia.

Tässä workshopissa asetetaan tavoitteet asiakkuudenhallinnan, kuten esim. liiketoiminnan strategian muuntaminen asiakkuudenhallinan ja myynnin strategiaksi. Myynnin toimintatavat ja parhaat käytännöt. Omien asiakuuksien syvällinen ymmärtäminen ja segmentointi sekä yrityksen asettamat mitattavat tavoitteet kullekin asiakasryhmälle.

Yrityksen johdon rooli ja tehtävät asiakkuudenhallinnan kehitystyössä. Asiakkuudenhalllinnan arvon ymmärtäminen ja sen kehittäminen ja kehittyminen tulevaisuudessa.

Myynnin CRM workshop

Myynti tuo yritykselle liikevaihdon, CRM on heille tärkeä

Myynti tuo yritykselle rahan sisään. Asiakkuudenhallinnan tavoitteet myynnille ja myyjille tulee olla sopusoinnussa yrityksen tavoitteiden kanssa.

Tässä workshopissa määritellään myynnin tavoitteet CRM ratkaisulle, kuten esim. uusien asiakkuuksien määrän kasvu, nykyisten asiakkuuksien pitäminen, tarjousten konversiosuhteiden parantaminen jne.

Workshopin tuloksena on selkeät toimintavata myynnille ja myynnin johdolle sekä tarvittavat KPI mittarit.

MYYNNIN JOHTAMINEN

 

Myynnin johtaminen vaatii myyntiorganisaatiolta yhteisesti sovittujen prosessien noudattamista, ryhdikästä toimintaa ja toiminnan mitattavuutta. 

 

Myynnin johtamisessa myyntiprosessi on toiminnan kehittämisen kulmakiviä. Myyntiprosessi antaa pohjan myynnin kannattavuuden ja kasvun parantaiselle, myynnin ennusteille ja tarvittaville korjaustoimenpiteille, ennenkuin yllätyksiä sattuu. 

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

 

Liiketoiminnan kehittämisen näkökulmia on monia. Asiakkuuksista kerätyn tiedon hyödyntäminen tulee olla osana kokonaisuutta. Asiakkuuksista syntyy yrityksen liikevaihto ja pitkällä tähtäyksellä yrityksen arvo. 

 

Yrityksen kasvun ja arvon kasvattamisessa tarvittava asiakkuustieto tarvitsee asiakkuudenhallinan järjestelmän, joka on mukautettu yrityksen omiin tarpeisiin, tukemaan yrityksen ja myynnin strategiaa.

MYYNNIN STRATEGIA

Myynnin strtegia on kulmakivi myynnin johtamisessa. Strategia muodostuu useista eri osista, joita myynnin johtamisessa tarvitaan. Myynnin johtaminen on sekä "hallinnollista johtamista" että "johtajuutta". 

Tavoitteet ja ohjaus

Ilman selkeästi määriteltyjä tavoitteita ja suoritusten mittausta et voi oikeasti johtaa myyntiäsi. 

Myyntiprosessi

Myyntiprosessi on myynnin tulosten ja myynnin kustannusten kannalta oleellinen tekijä. Hyvä myyntiprosessi tehosta omia toimintoja ja auttaa myyntiä kehittymään toistojen kautta.

Asiakkaiden segmentointi

Asiakkaiden segmentoinnin avulla mitataan, analysoidaan  ja kehitetään omaa toimintaa ja kohdennetaan asiakasviestintää oikein. 

Resurssointi

Myynnin tarvitsemat resurssit riippuvat tavoitteistasi ja myyntiprosessista. Myyntiprosessilla ja tavoilla hoitaa asiakkuuksia on usein merkittävä vaikutus tarvittaviin resursseihin. 

Uusasiakashankinta

Uusasiakashankinnan tulee olla jatkuva prosessi. Nykyisiä asiakkaita häviää asiakaskunnasta aina erilaisista syistä. Nämä pitää korvata uusilla asiakkauuksilla. Kasvu edellyttää uusia asiakkaita.

Myynnnin osaaminen

Myynnin osaaminen tulee ola kohdallan. Myynnin johtamisen yhtenä tehtävänä on huolehtia oikean osaamisen kehittämisestä ja oikeiden henkilöiden osaamisen hyödyntämisestä.

Kaikki edellämainittu tarvitsee tuekseen modernin nettipohjaisen työkalun kuten webCRM.

MEISTÄ

CRM Finland Oy on pk sektorille keskittynyt asiakkuudenhallinnan asiantuntijaorganisaatio. Useiden vuosien työn tuloksena olemme kasvattaneet asiakkuudenhallinan osaamisen pääoman, jota tarjoamme asiakkaidemme käyttöön. 

 

Päätoiminta-alueemme ovat myyntiprosessien kehittäminen, myynnin toiminnan ja prosessien mittaaminen ja myynnin toiminnan kehittäminen sekä asiakkuustietojen hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä.

 

CRM Finland Oy toimii webCRM A/S yhtiön suomalaisena yhteistyökumppanina. 

 

Huipulle kiipeäminen on kova työ, mutta kun sinne on kerran päässyt, on näköala ja kokonaisuuden hahmottaminen mahdollista. 

  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Clean