CRM KYPSYYSMALLI

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

CRM KYPSYYS

Kypsyysmalleja on käytetty vuosikausia mittaamaan organisaation erilaisten toimintojen nykytilaa ja kypsyyttä muutokseen. Asiakkuudenhallinta (CRM) on toimintatapa, joka vaatii jatkuvaa muutosta siksi, että sekä kilpailijat että asiakkaat muuttavat toimintatapojaan, joihin yrityksen on sopeuduttava. 

 

CRM kypsyysmalli kuvaa yrityksen nykytilan asiakkuudenhallinnan osalta ja antaa yritykselle suuntaviivoja mitä asioita tulisi muuttaa ja parantaa liiketoiminnassa. 

 

Kysyysmalli toteutetaan itsearvioina joko web sovelluksessa tai mobiiliapissa, jossa vastataan xxx kysymykseen. Tulokset saadaan  pdf tiedostona. 

Business Meeting

NYKYTILA

Asiakkuudenhallinnan oleellisten näkökulmien nykytila verrattuna parhaisiin käytäntöihin. 

KEHITYS-KOHTEET

Priorisoi oikeat kehityskohteet. Osatekijöiden tulee olla tasapainossa toisiinsa nähden.

ENNUS-TETTAVUUS

Liiketoiminnan ennustetavuus paranee kehittämällä ja muuttamalla heikkoja toimintoja.

KUSTANNUKSET

Kustannustehokkuus paranee kun voit asettaa kehityspanokset oikeiin kohtiin.

Näyttökuva 2022-7-10 kello 10.23.31.png